Strona dla Fundacji Subsidium Legalis

Fundacja Subsidium Legalis to organizacja, której celem jest pomoc osobom pokrzywdzonym, które samodzielnie nie są w stanie dochodzić swoich praw. Fundacja udziela pomocy psychologicznej, oferuje pomoc prawną. Stawia sobie także za cel edukowanie, budowanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych. Aby sprawnie komunikować się osobami potrzebującymi Fundacja potrzebowała strony internetowej

Nasza praca obejmowała:
- wykonanie strony internetowej
- zaprojektowanie logotypu

Strona została wykonana w oparciu o CMS Joomla oraz nowoczesny responsywny styl. W najbliższej przyszłości strona zostanie rozbudowana o moduł blogowy oraz moduł do przekazywania darowizn online.