Aplikacja Webowa dla działu serwisu firmy z branży OZE

Aplikacja jest systemem do internetowej komunikacji Klientów z Działem Serwisu firmy. System działa w oparciu o  język programowania html, PHP oraz system zarządzania bazą SQL Serwer. Logowanie do systemu jet możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po uprzednim zalogowaniu.  

Stworzona aplikacja ma za cel ułatwienie pracy Działu Serwisu firmy usprawnienie wymiany informacji z Klientami, przyspieszenie realizacji zgłoszeń serwisowych oraz ogólną poprawę jakości świadczonych usług.  

System posiada panel zgłoszeniowy z podstawowymi informacjami dotyczącymi posiadanych urządzeń oraz historii wysłanych zgłoszeń. Klienci zgłaszający usterkę logują się przy pomocy otrzymanego loginu i hasła. Klienci zgłaszający usterkę mogę dokonać tego przy pomocy komputera stacjonarnego lub przy pomocy urządzeń mobilnych, takich jak smartfon.

 

Aplikacja połączona jest z oprogramowaniem NAV Dynamics poprzez interfejs oraz wystawione usługi funkcjonującym w firmie, które zapisuje informacje o zgłoszonych usterkach

.

Webintegro, strony internetowe, sklepy internetowe, Aplikacje Webowe Webintegro, strony internetowe, sklepy internetowe, Aplikacje Webowe Webintegro, strony internetowe, sklepy internetowe, Aplikacje Webowe